Die geskiedenis van die NG Kerk Kimberley soos hier uiteengesit kom uit die Eeufeesalbum 1872 – 1972