February 5, 2019 NGKerk 0Comment

Program vir die week

Sondag 03 Feb 2019
09:00 Erediens Hand 21:1-16
D/K: KERKKAS-JEUG 09:00
GEEN KATEGESE – UITNAWEEK
18:00 KOMMISSIE VERG

Sondag 10 Feb 2019
BIDDAG: OPV & ONDERWYS
EREDIENS Hand 27:1-44
D/ K: JEUGWERK
10:00 KATEGESE (3)
17:00 BELYDENIS AFRONDINGSKLAS

Maandag 11 – Woensdag 13 Feb 2019
17:00 BELYDENIS AFRONDINGSKLAS


Handelinge 21:1-16

Paulus het die evangelie met oorgawe versprei. Meer as enigiemand anders het hy
vir die evangelie geywer: sy drie groot sendingreise was van deurslaggewende belang in die verspreiding van die boodskap van Jesus Christus. Die evangelie het weerklank en neerslag gevind – tot in Efese. Hiervandaan is hy na Masedonië en Griekeland en maak hy ‘n draai in Troas en op die eiland Milete. En toe moes hy eers teruggaan na Jerusalem waar hy gevange geneem sou word en bereid sou wees om te sterf vir die evangelie.
Die vraag kan gevra word: Was Paulus ongehoorsaam deur na Jerusalem te gaan? Die gelowiges het gewaarsku dat Paulus in Jerusalem sou moes ly en toe self besluit dat hy nie moes gaan nie omdat dit te gevaarlik sou wees. Hierdie verklaring word ook deur 21:10–12 bevestig. Die gelowiges het hom gesmeek om terug te draai nadat hulle gehoor het dat hy deur die Romeine gevange geneem sou word. Maar hiervan wou hy niks weet nie. Miskien sou ‘n mens ook kon vra of Paulus nie gwoon hardkoppig was nie. Paulus het geweet dat hy in Jerusalem gevange geneem sou word, maar hy het geweet dat hy moes gaan, want God wou hom daar hê.
Filippus is die man wat Samaria en die kusstreek geëvangeliseer het (6:5 en 8:26–40).
Hy was een van die diakens wat moes help om te sorg vir die behoeftiges. Hy het
Jerusalem ook verlaat en net soos die ander Joodse Christene, oral waar hy gekom
het, vir die mense die Goeie Nuus oor Jesus gebring. Hy het egter nie net vir Jode van Jesus vertel nie, maar ook na Samaria gegaan, ’n plek waarheen geen Jood sou gaan nie, aangesien daar baie vooroordele en haat tussen die Samaritane en Jode was. Talle Samaritane het Filippus se boodskap ter harte geneem. Die gelowiges in Jerusalem het daarvan gehoor, en Petrus en Johannes is gestuur om ondersoek te gaan instel. Hulle het dadelik by die werk betrokke geraak en self gesien dat die Here ook diegene wat dikwels as onaanvaarbaar beskou word, aanvaar.
Te midde van die opwindende werk waarmee Filippus besig was, het die Here hom
gestuur na ’n afgeleë streek waar hy ‘n Etiopiër moes ontmoet. Die ontmande Etiopiër was van Jerusalem af op pad terug na sy land. Filippus het dadelik gegaan en die evangelieboodskap op só ’n verstaanbare manier aan hom verduidelik, dat hy as Christen na sy land toe teruggegaan het. Hy het ’n baie belangrike pos daar beklee en het waarskynlik ook ’n groot invloed op die hele volk gehad.
Filippus het hom uiteindelik in Sesarea gaan vestig, en hy het Paulus baie jare later gehuisves. Filippus se werk onder die nie-Jode, is dwarsdeur die Romeinse Ryk deur Paulus voortgesit.
Verder is dit is duidelik dat vroue ook deur die Here in staat gestel is om vir Hom te werk en die boodskap van God se liefde te verkondig (2:17; Fil 4:3). Mirjam (Eks 15:20); Debora (Rig 4:4); Gulda (2 Kon 22:14); Noadja (Neh 6:14); Jesaja se vrou (Jes 8:3); en Anna (Luk 2:36–38) is almal vroue wat met durf vir die Here gewerk het.


Bybelleesprogram Februarie 2019

03 SONDAG – Hand 22:1-30
04 MAANDAG – Hand 23:1-35
05 DINSDAG – Hand 24:1-27
06 WOENSDAG – Hand 25:1-27
07 DONDERDAG – Hand 26:1-32
08 VRYDAG – Hand 27:1-12
09 SATERDAG – Hand 27:14-26


Verjaardae Februarie 2019

03 Annamarie du Preez;
04 Rulané Mitton; Nomi Mitton; Vicky Stevens;
05 Frans Kruger; Pieter Botha;
06 Andries Jacobs;
08 Ellen van der Merwe; Anton de Beer; Pieter Smal; Daniëlle Luyt; Lily Meyer; Zanrich Wepener;
09 Susan Pretorius; Nickey Crause; Arno Bronkhorst.
DIE KERKRAAD WENS U ‘N BAIE GESEËNDE JAAR TOE.

Voorbidding

• Tannie Ansie Niewenhuizen; Stillerwee
• Tannie Susie Cilliers; Stillerwee siekeboeg
• Ina Strydom; Minerva Gardens
• Coba Glans; Swansweg 27, se kleindogter
• Tannie Hettie Keuler; sterk tuis aan
• Freda Meiring; sterk tuis aan
• Tannie Goerie Bothma; Mount Curtis W/S bid vir haar gesondheid
• Oom Daantjie de Klerk; van Minerva Gardens
• Tannie Peggie; du Toit sterk tuis aan
• Dogter van Oom Mossie en Tannie Annalien Mostert, Anette is in KimMed
• Stefan en René Conradie se dogtertjie Lika is Dinsdag 29 Januarie gebore


Basaar

Die tyd vlieg so vinnig dat dit alweer tyd is vir die Basaar beplanning. Die lyste sal binnekort by die wyke uitkom maar intussen vra ons solank bestanddele om te verwerk soos gewoonlik elke jaar. As u kans sien om te help al is dit net met een item per maand sal dit baie waardeer word. Bestanddele: 2,5kg suiker, 2,5kg koekmeel, pakkies jelllie, pakkies kitspoedings, ideal melk, kondens melk, rys, margarine, rakmelk en ook leë 2l roomysbakke.

Stand van Finansies Januarie 2019

Balans oorgedra R 117 406.64
Totale Inkomste – R 125 370.48
Tekorte – R 7963.84
Enige voorstelle is meer as welkom