November 7, 2018 NGKerk 0Comment

Program vir die week

Sondag 04 Nov 2018
09:00 Erediens Prediker 3
D/K: Zamar Musiekfonds
10:00 Tee Tannie Ina Lightfoot/Rita Crafford
18:00 Bybelskool
18:00 K/Raadsvergadering

Sondag 11 Nov 2018
NAGMAAL
09:00 EREDIENS Pred 9:1-18
D/K: KERKKAS
10:00 KATEGESE AFSLUITINGS
18:00 BYBELSKOOL


Bybelleesprogram Oktober/November 2018

04 Sondag Prediker 3:18-4:12
05 Maandag Prediker 4:13-5:6
06 Dinsdag Prediker 5:7-16
07 Woensdag Prediker 5:17-6:12
08 Donderdag Prediker 7:1-22
09 Vrydag Prediker 7:23-29
10 Saterdag Prediker 8:1-17


Alimentasie

Klein Konfyt • Klein Blikkie Vrugte


POEDINGS

Verskeidenheid poedings beskikbaar in kerksaal na Sondag diens.


Prediker 3 en 4

Sewe gedigte oor die “tyd” (3:1–4:16)

Volgens die wysgere voor die tyd van die Prediker het God alles volgens ’n sekere orde geskape en het na die patrone van hierdie orde gevra. Die Prediker vra egter na die wese van die skeppingsorde. Tyd is die tema van hierdie sewe gedigte: vir alles is daar ’n bepaalde tyd. Dit gaan om ’n vasgestelde tyd. Dit is die tyd van die Goddelike orde. Elke wyse mens is veronderstel om dié tye te ken. En as jy die regte ding op die regte tyd doen, móét jy eenvoudig voorspoedig wees. Dit is immers die implikasie van hierdie lys van tye. Die kritiese vraag is: wat is die sin daarvan om al hierdie tye te ken? Op hierdie vraag borduur die Prediker voort.

Tyd is belangrik. Die dinge waarvan ons hier lees, is almal op sekere tye belangrik. As ons waarlik in ooreenstemming met God se wil wil lewe, moet ons die sin van sy volmaakte tydsbestel ontdek, aanvaar en waardeer. Kenmerkend van verse 2–8 is dat elke reël twee uitsprake bevat wat oor ’n tyd vir dit en ’n tyd vir dat handel. Vers 1 is as opskrif ’n inleiding wat die tema van die gedeelte inlei, terwyl vers 9 die slot is met die tipiese vraag: Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Die mens beweeg tussen twee pole: die pool van lewe en behoud en die pool van dood en verlies. Aanvaar God se tyd (3:10–15). Voorheen het dit gegaan oor die waarnemings van ander mense. Die Prediker het self egter waargeneem dat God aan die mens ’n groot taak gegee het: Om altyd op soek te wees. Om God in sy werke te leer ken. Dít bring die sinvolheid van menswees weer terug. Maar wat sê dit nou oor die lys van tye van God?

Hierdie Godgegewe tye is almal mooi en goed maar al verstaan ons hulle ook almal sal ons nooit alles van se God werke weet nie. Ons kyk immers net van “onder af ” en nie van God se kant af – van “bo af ” – nie.

Dit bring nou die Prediker by sy gevolgtrekking in vers 12: Daar is niks beter as om vrolik te wees en om goed te doen in jou lewe nie. ’n Mens moet liewer jou die tye van God laat geval soos dit oor jou kom, en nie probeer om met God se tydsbeplanning in te meng nie. Dit is beter om God met die tyd te vertrou en daarom vrolik te wees en goed te doen. ’n Mens kan immers nie die werke van God van A tot Z ken nie. Dit het God self gedoen (vers 14) sodat ons ontsag vir Hom sou hê.

3:16–22 ’n Tyd vir onreg. Die Prediker ondersoek verder spesifieke sake. Indien ’n wyse mens die tyd van God kan ken, moet daar tog ook ’n tyd wees waarop regverdigheid geskied. Maar sy waarneming is dat daar onreg is. En dis waaroor hy verder nadink. Hy noem ’n paar dinge oor God se bestuur van die wêreld wat lyk of daar teenstrydighede
is:

Daar is onreg in plaas van geregtigheid (3:16–17); mense wat na die beeld van God geskape is, sterf net soos diere (3:18-21); niemand help dié wat verdruk word nie (4:1-3); so baie mense word deur jaloesie gemotiveer (4:4-6); mense is eensaam (4:7-12); en daar is slegs tydelike erkenning vir dinge wat bereik word (4:13-16).

Dis maklik om sulke teenstrydighede te gebruik as verskonings om nie in God te glo nie. Die skrywer het dié dinge egter genoem om aan te toon dat ’n mens eerlik na die probleme in die lewe kan kyk, en nog steeds jou geloof in God kan behou. Hierdie lewe is nie al wat daar is nie, maar ons mag ook nie in hierdie lewe oor God oordeel nie, want ons ken nie al die feite nie. Is daar dan geen sin in geregtigheid nie? Kyk ’n mens na Christus se dood, dan lyk dit wel of daar geen geregtigheid geskied nie, maar juis daardeur het Hy reg laat geskied aan mense.

Daar is net een manier waarop die beeld van God in ons as mense herstel kan word, naamlik deur ons tye in sy hande te laat. En dit kan ons alleenlik doen deur te glo in Jesus Christus wat in Getsemane kon bid: Laat u wil geskied.


Voorbidding

Stiena Burger: Bodleyst 35, sterk tuis aan
Tannie Ansie Niewenhuizen, Stillerwee
Tannie Susie Cilliers, Stillerwee siekeboeg
Ina Strydom, Minerva Gardens
Tannie Pakkie Jacobs, Croxfordsingel 18
Tannie Baby Proudfoot, Queensweg 35
Hester van Niekerk, Leipoldst 9, se suster, Elaine
Koba Glanz, Swansweg 27, se kleindogter
Marie Klemp, Mount Curtis 201
Tannie Marie Lightfoot, is in Stillerwee se siekeboeg
Lina Blomerus, Sterk aan tuis
Tannie Hettie Keuler, Minerva Gardens, se operasie goed afgeloop. Sterk tuis aan.
Willie Pienaar, Haystonweg, sterk tuis aan na operasie.
Oom Mossie Lambert, Sterk aan in Gariep Hospitaal
Leon Lotter, kry ‘n kniee vervanging 6/11/18 by Gariep Hospitaal
Tannie Goerie Bothma, Mount Curtis W/S – Bid vir haar gesondheid


Verjaardae November 2018

04 Emile Odendaal;
05 Jeandre van Aswegen;
07 Lettie Swanepoel; Thelme Venter; Dina Young;
08 Lizel Barnard; Dawid Boshoff; Jaco v/d Berg.
Die Kerkraad wens u ‘n baie geseënde jaar toe.


Geopende Deure

Vanaf Sondagaand 4 – 11 November 2018 bied ons die Geopende Deure se week van Gebed ook hier in ons NG Dutoitspan kerkgebou om 18:30 aan.


Stand van Finansies Oktober 2018

Baie dankie vir 10de Maandbydrae Koeverte ontvang
Bedrag van R75 322 ontvang


Steak Ete

Vrydag 16 November 2018 – 18:00
R75 pp Kaartjies by kantoor beskikbaar.


Kersmark en Teetuin
Saterdag 24 November 2018

Kom geniet ‘n lekker koppie tee en iets te ete. Braaivleis om huis toe te vat en ietsie mooi vir die huis


Fly me to the Moon

Op Donderdag, 15 November om 19.00, is daar ’n konsert met tydlose treffers, in ons kerk – ten bate van die kerk. Die soliste is Rolene Hastings en Albie de Beer. Hulle word op die klavier begelei deur Margreet du Plessis. R75 per volwassene & R30 per kind O/13. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor 053 83 22 511 asook die aand by die deure.


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 28 Oktober tydens die erediens. Die deur kollekte van 9 September het R815 opgelewer. ZAMAR benodig in total R5000 vir Oktober se kunstenaars. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydra vir vervoekoste van die kunstenaars. Deurkollekte vir ZAMAR – 28 Oktober 2018.