October 30, 2018 NGKerk 0Comment

Program vir die week

Sondag 28 Okt 2018
Hervormingsfees
09:00 EREDIENS Psalm 119: 33-56
D/K Zamar Musiekfonds
10:00 Kategese Klas (25)
18:00 Bybelskool

Sondag 04 Nov 2018
09:00 Erediens Prediker 3
D/K: Zamar Musiekfonds
10:00 Tee Tannie Ina Lightfoot/Rita Crafford
18:00 Bybelskool
18:00 K/Raadsvergadering


Bybelleesprogram Oktober/November 2018

28 Sondag – Psalm 141
29 Maandag – Psalm 143
30 Dinsdag – Psalm 146
31 Woensdag – Prediker 1:1-18
01 Donderdag – Prediker 2:1-16
02 Vrydag – Prediker 2:17-26
03 Saterdag – Prediker 3:1-17


Alimentasie

PAKKIES SOP / PAKKIES SOJA “MINCE”


POEDINGS

Verskeidenheid poedings beskikbaar in kerksaal na Sondag diens.


Hervormingsondag 28 Oktober 2018

Martin Luther (1483-1546) het die Kerkhervorming in Duitsland begin. Die datum wat simbolies daaraan geheg word, is 31 Oktober 1517 toe hy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vasgespyker het. As priester in die Katolieke Kerk het hy ‘n groot stryd gehad oor hoe ‘n mens gered kan word. Hy het die geregtigheid (eise) van God gevrees omdat hy oortuig was dat ‘n mens nie daaraan kan voldoen nie. Na baie studie en bepeinsing het hy uit Romeine en Galasiërs geleer dat God nie net geregtigheid van ons eis nie, maar ook geregtigheid aan ons skenk, dat ons nie deur ons goeie werke gered word nie, maar deur die genade van God wat geregtigheid aan ons skenk op grond van die verdienste van Christus. Ons moet hierdie geregtigheid in die geloof aanvaar, wat net ‘n ander manier is om te sê ons moet die genade van God aanvaar wat Hy deur Jesus aan ons gee.

‘n Vaste Burg is onse God

Luther het ongeveer 36 liedere geskryf. Die bekendste hiervan is sy verwerking van Psalm 46: ‘n Vaste Burg is onse God. Hierdie lied is ‘n viering van die soewereine mag van God oor alle aardse en geestelike magte en dat ons op Hom kan vertrou. Hierdie lied was baie gewild in Europa na die hervorming. Dit is al die Marseillaise* van die Hervorming genoem. Dit was by Augsburg tydens die Ryksdag gesing en in al die kerke in Neder-Sakse – dikwels ten spyte van die priester se besware. Dit is selfs op die strate gesing en vertroos die harte van Melanchton en ander nadat hulle in 1547 uit Wittenberg geban is. Dit is deur arm Protestante op pad na ballingskap en deur martelare voor hulle teregstelling, gesing. Dit word die nasionale lofsang van Protestante Duitsland. Die lied word met Luther self verbind, want in die woorde en melodie kry ons so baie van die karakter van Luther – moedig, sterk, vol vertroue en onbeweeglik as teenstand dreig. Ons kry hierdie verband op ‘n standbeeld van Luther in Wittenberg waar die eerste reël van die lied uitgebeitel is.

Daar is baie geskryf oor wanneer en onder watter omstandighede die lied geskryf is. Die waarskynlikste is dat dit in 1527 geskryf is toe die pessiekte nader aan Duitsland gekom het. Daar is ook heelwat teorieë oor die oorsprong van die melodie. Waarskynlik het Luther dit self geskryf. Die storie dat die melodie se oorsprong ‘n gewilde lied gesing in tavernes was, berus op ‘n misverstand.

Die Marseillaise is die volkslied van Frankryk. Vir ‘n kort tydjie was dit ook die volkslied van Rusland tydens die revolusie. Dit ‘n rewolusionêre lied, ‘n volkslied vir vryheid en ‘n oproep tot oorlog. Die naam Marseillaise is te danke daaraan dat die troepe uit Marseille tydens die Franse rewolusie die lied gesing tydens hulle intog in Parys.


Voorbidding

 •  

  Stiena Burger: Bodleyst 35, sterk tuis aan

 • Tannie Ansie Niewenhuizen, Stillerwee
 • Tannie Susie Cilliers, Stillerwee siekeboeg
 • Ina Strydom, Minerva Gardens
 • Tannie Pakkie Jacobs, Croxfordsingel 18
 • Tannie Baby Proudfoot, Queensweg 35
 • Hester van Niekerk, Leipoldst 9, se suster, Elaine
 • Koba Glanz, Swansweg 27, se kleindogter
 • Marie Klemp, Mount Curtis 201
 • Tannie Marie Lightfoot, is in Stillerwee se siekeboeg
 • Lina Blomerus, Sterk aan tuis
 • Tannie Hettie Keuler, Minerva Gardens, se operasie goed afgeloop. Sterk tuis aan.
 • Willie Pienaar, Haystonweg, sterk tuis aan na operasie.

Verjaardae Oktober/November 2018

28 JR Diedericks; Frans Share;
29 Carole Groenewald; Esme Swart;
30 Benita Kruger; Tannie Ina Lightfoot;
31 Edward Smith; Elsabe van Niekerk; Pieter van Niekerk;
01 Olga Benade; Cohn Wilma; Rienie v/d Merwe;
03 Carina du Plessis; Chrissie Liebenberg.
Die Kerkraad wens u ‘n baie geseënde jaar toe.


Stand van Finansies September 2018

Totale Inkomste R 90 763.02
Totale Uitgawes – R 104 682.21
Tekort – R 13 919.19
Bank Saldo – R 22 453.51
Termyn Lening – R 98 500.91
Enige voorstelle is meer as welkom


Kersmark en Teetuin
Saterdag 24 November 2018

Kom geniet ‘n lekker koppie tee en iets te ete. Braaivleis om huis toe te vat en ietsie mooi vir die huis


Fly me to the Moon

Op Donderdag, 15 November om 19.00, is daar ’n konsert met tydlose treffers, in ons kerk – ten bate van die kerk. Die soliste is Rolene Hastings en Albie de Beer. Hulle word op die klavier begelei deur Margreet du Plessis. R75 per volwassene & R30 per kind O/13. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor 053 83 22 511 asook die aand by die deure.


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 28 Oktober tydens die erediens. Die deur kollekte van 9 September het R815 opgelewer. ZAMAR benodig in total R5000 vir Oktober se kunstenaars. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydra vir vervoekoste van die kunstenaars. Deurkollekte vir ZAMAR – 28 Oktober 2018.