October 22, 2018 NGKerk 0Comment

Program vir die week

Sondag 21 Okt 2018
BIDDAG: GESONDHEIDSDIENSTE
09:00 EREDIENS Psalm 116
D/K Christina Kiddie
10:00 Kategese Klas (24)
17:00 Magrietjie Vrouebyeenkoms
18:00 Bybelskool

Sondag 28 Okt 2018
Hervormingsfees
09:00 EREDIENS Psalm 119: 33-56
D/K Zamar Musiekfonds
10:00 Kategese Klas (25)
18:00 Bybelskool


Bybelleesprogram Oktober 2018

21 Sondag -Psalm 111-112
22 Maandag – Psalm 119:1-16
23 Dinsdag – Psalm 119:33-48
24 Woensdag – Psalm 119:49-64
25 Donderdag – Psalm 119:105-120
26 Vrydag – Psalm 127
27 Saterdag – Psalm 130


Alimentasie

PAKKIES SOP / PAKKIES SOJA “MINCE”


POEDINGS

Verskeidenheid poedings beskikbaar in kerksaal na Sondag diens.

PSALM 116

Hierdie psalm dank God vir verlossing uit die dood.

Die psalmis verklaar sy lewenslange toegeneentheid en sy verpligting tot danksegging teenoor die Here wat hom verhoor het toe hy in nood was. Dit dwing hom om die Here se Naam te bely en deur ’n danklied te verkondig.
 
Die digter gebruik ’n driebenige versreël om sy nood te beklemtoon. Hy stel die dood voor as ’n jagter wat hom in die doderyk wil insleep. Sy gebed bestaan uit ’n enkele noodkreet: Here, red my tog! (116:4b). Verse 8–11 neem dit verder as die digter oor sy verlossing uit die mag van die dood praat (116:8). Sy situasie is nou presies omgedraai: voorheen was hy in die doderyk (116:3-7); hier is hy in die land van die lewendes (116:9).
 
Omdat die Here die bidder uit die nood verlos het (116:5-6), sal hy Hom in die toekoms dien. Omdat die Here nie die dood van sy dienaars wil sien nie, het Hy hierdie bidder verlos: Hy het sy doodsbande as ’t ware
losgeknoop (116:16b).
 
In verse 17–19 sê die bidder uitdruklik dat sy danklied met ’n dankoffer gepaard gaan. Hy herhaal sommer uit dankbaarheid ook weer die hele refrein (verse 14 en 18), maar voeg ook by: In die voorhowe van die huis van die Here, binne-in jou, Jerusalem! (116:19).
 
Psalm 116 lei die tweede deel van die Hallel in. Dit beteken dat Jesus en sy dissipels hierdie lied gesing het, voordat hulle die bovertrek verlaat het. Ironies genoeg, hierdie psalm wat God dank vir verlossing uit die dood, berei Jesus voor vir die dood. Jesus se woorde by die instelling van die nagmaal het gelui: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word (Luk 22:20). In die lig van Jesus se dood en opstanding kan ons die danklied van hierdie psalmis uit volle bors saam sing..


Voorbidding

 • Stiena Burger: Bodleyst 35, sterk tuis aan
 • Tannie Ansie Niewenhuizen, Stillerwee
 • Tannie Susie Cilliers, Stillerwee siekeboeg
 • Ina Strydom, Minerva Gardens
 • Tannie Pakkie Jacobs, Croxfordsingel 18
 • Tannie Baby Proudfoot, Queensweg 35
 • Hester van Niekerk, Leipoldst 9, se suster, Elaine
 • Koba Glanz, Swansweg 27, se kleindogter
 • Marie Klemp, Mount Curtis 201
 • Tannie Marie Lightfoot, is in Stillerwee se siekeboeg
 • Lina Blomerus, sterk aan tuis
 • Willie Pienaar, word geopereer 23 Oktober 2018 in Gariep Hospitaal

Verjaardae Oktober 2018

21 Willem-Dekker Theron;
22 M artha Bruce;
23 E sther Ford; Eliz-Marie Fourie;
24 R ita Crafford; Jay Immelman; Jeanri Liebenberg; Steph-Mari Liebenberg;
25 R ika Gibbons; Freddie Nortjie;
26 Leandra von Wielligh.
Die Kerkraad wens u ‘n baie geseënde jaar toe.


Stand van Finansies September 2018

Totale Inkomste R 90 763.02
Totale Uitgawes – R 104 682.21
Tekort – R 13 919.19
Bank Saldo – R 22 453.51
Termyn Lening – R 98 500.91
Enige voorstelle is meer as welkom


Gemeentemark en Teetuin
Saterdag 27 Oktober 2018

Kom geniet ‘n lekker koppie tee en iets te ete. Braaivleis om huis toe te vat en ietsie mooi vir die huis


Fly me to the Moon

Op Donderdag, 15 November om 19.00, is daar ’n konsert met tydlose treffers, in ons kerk – ten bate van die kerk. Die soliste is Rolene Hastings en Albie de Beer. Hulle word op die klavier begelei deur Margreet du Plessis. R75 per volwassene & R30 per kind O/13. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor 053 83 22 511 asook die aand by die deure.


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 28 Oktober tydens die erediens. Die deur kollekte van 9 September het R815 opgelewer. ZAMAR benodig in total R5000 vir Oktober se kunstenaars. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydra vir vervoekoste van die kunstenaars. Deurkollekte vir ZAMAR – 28 Oktober 2018.