October 5, 2018 NGKerk 0Comment

PSALM 8

Die mens is die kroon van God se skepping – prys Hom daarvoor.

Psalm 8 is een van die mooiste lofliedere in die Bybel. Die oudste lofliedere was nie aan ’n besondere heiligdom verbind nie, maar is soos oorwinningsliedere (1 Sam 18:7, 21:11; 29:5) spontaan gesing by die plek van redding (Eks 15:19–21) en is by byeenkomste herhaal (Rig 5:11; Ps 118:15). Later was die plek vir die lofpsalm die tempel in Jerusalem (135:2, 21; 100:4). Dit het egter nie uitgesluit dat lofliedere ook buite die tempel gesing is nie (Vgl Psalm 103 en 104). ‘n Mens kry ook lofliedere buite die Psalms, soos die liedere van Moses (Eks 15:1–21), Debora (Rig 5), Hanna (1 Sam 2:1-10), Hiskia (Jes 38:10-20), Habakuk (Hab 3), Daniël en sy vriende (Dan 3:52-90), van Maria (Luk 1:46-55) en van Sagaria (Luk 1:68-79).

Die digter van Psalm 8 het waarskynlik baie nagte in die oop veld by sy skape deurgebring, oor die wonder van God se skepping nagedink (vgl 19:1-3) en toe hierdie mooi gedig daaroor geskryf. God se skeppingswerk hou ’n groot boodskap vir die digter in: dit vertel van God self en hierdie lofpsalm besing die eer van sy Naam.

Die digter roep vol eerbied God by sy verbondsnaam aan: “here, ons Here” (88:2). In die Hebreeuse teks het ons eers die verbondsnaam (Jahwe), en daarna die naam “Here” wat ook die gewone titel vir die koning is (1 Kon 1:11, 1933 en 53). Hiermee bely die digter dat hy en alle mense, asook alles wat deur God geskep is, aan die Here behoort en aan Hom onderdanig moet wees soos aan ’n koning. Dit is veral die swakkes soos die kindertjies  wat die Here loof (8:3).

As ons na die skeppingswonders kyk, kan ons nie anders as om te wonder hoe die Here nog kan omgee vir die mens wat Hom voortdurend teleurstel nie. En tog het Hy ons net ’n bietjie minder as die hemelse wesens gemaak. Ons is kosbaar, want ons dra die stempel van ons Skepper (Gen 1:26-27 oor die mens se waarde vir God). Hy het self gesê dat ons vir Hom kosbaar is, daarom hoef ons nooit weer aan ons eie waarde te twyfel nie.

Die lof van die Here word presies soos in vers 1 herhaal. Gedeeltes uit hierdie psalm word in die Nuwe Testament aangehaal en verwys daar na Christus (1 Kor 15:27). Jesus het net soos die psalmis en soos ons ’n mens geword wat net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese was (8:6) en Hy sal almal wat aan Hom behoort bokant die engele verhef as Hy weer kom om oor die nuwe hemel en die nuwe aarde te regeer. Jesus is die enigste mens wat ooit die beeld van God volmaak weerspieël het (Kol 1:15).


POEDINGS

Verskeidenheid poedings is beskikbaar elke Sondag na kerk in die saal.


DANKOFFER KOEVERTE

Die Dankoffer Koeverte vir die 14de Oktober is nog beskikbaar by die kerkkantoor.


Fly me to the Moon

Op Donderdag, 15 November om 19.00, is daar ’n konsert met tydlose treffers, in ons kerk – ten bate van die kerk. Die soliste is Rolene Hastings en Albie de Beer. Hulle word op die klavier begelei deur Margreet du Plessis. R75 per volwassene & R30 per kind O/13. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor 053 83 22 511 asook die aand by die deure.


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 28 Oktober tydens die erediens. Die deur kollekte van 9 September het R815 opgelewer. ZAMAR benodig in total R5000 vir Oktober se kunstenaars. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydra vir vervoekoste van die kunstenaars. Deurkollekte vir ZAMAR – 28 Oktober 2018.


Stand van Finansies

September2018

Totale Inkomste R 90 763.02
Totale Uitgawes -R 104 682.21
Surplus/Tekort -R 13 919.19
Bank Saldo -R 22 453.51
Termyn Lening -R98 500.91

Enige voorstelle is meer as welkom


Alimentasie

BULLY BEEF  of  BAKED BEANS