October 5, 2018 NGKerk 0Comment

JOB 11:1-20

Job is in die uiterste vorm van onsekerheid gedompel. Hy is vasgekeer in en met sy lyding ( ‘n vreesaanjaende werklikheid). Sy lyding is nie net vaagweg op die horison nie. Dis in sy gedagte, sy hart en hy voel dit aan sy lyf. Job is hewig ontsteld oor wat met hom gebeur. Maar hy is veral ontsteld oor sy vriende wat so gemaklik oor God praat. Hulle praat asof hulle alles van God weet. En sy diepste lyding is nie dat hy alles verloor het nie, maar dat hy so onseker is oor God. Vir sy vriende is alles eenvoudig en moet dit net afgebreek word tot die kleinste of eenvoudigste antwoord. Dan is alles weer reg en opgelos. Maar nie vir Job nie…

Sofar (Hoofstuk 11) was die derde vriend wat met Job gepraat het. Hy het ook die minste respek betoon. Hy was kwaad vir Job en het gesê dat hy nog meer straf voorsien. Sofar het dieselfde standpunt as Elifas (4:1–5:27) en Bildad (8:1-22) ingeneem: dat Job as gevolg van sy sonde gely het. Hy het egter sy saak sterker as die ander twee gestel. Hy was iemand wat ’n antwoord vir alles gehad het en daarby heeltemal onsensitief vir Job se situasie. Sofar se eenvoudige antwoord aan Job: Jy het gesondig en verdien die straf van sy lyding. Job moet van sy sonde ontslae raak (“onreg moenie meer in jou woon nie”), sodat sy omstandighede kan verander. Daarna is God sondermeer aan jou kant en het jy niks meer om te vrees nie.

Wanneer ‘n mens verder lees (Hoofstuk 12), sien jy dat Job nie hierdie eenvoudige antwoord of oplossing aanvaar nie. “Sofar, mense soos jy is soos rowers, julle dink dat julle vir God in julle hand ronddra” (OAV). Hulle eenvoudige verklaring van God laat dit lyk of God in alle opsigte voorspelbaar is. As dit… dan dat. As ek gesondig het, sal God só maak. En as ek goed doen, sal God sus maak. Dit kon Job nie aanvaar nie. Hy het dan nie eens geweet wat met hom gebeur het nie. Hy het niks van die weddenskap oor sy lewe geweet nie. Daarom dat hy later (Hoofstuk 31) woord-vir-woord verklaring gee van sy hele lewe en wat hy alles gedoen het en nie gedoen het nie. As Sofar se oplossing waar is, is sy redding in sy eie hand en dan is ons self in beheer. Dan het God geen beheer oor enigiets in ons lewens nie – nie eens ons redding nie.

Job was veral ontsteld oor die Here se stilte en dat Hy nie vir hom wou sê waarom hy so moes ly nie. Hy het God se stilte verkeerdelik as verwerping gesien. Hy was meer ontsteld hieroor as oor sy fisieke lyding (13:21, 22).

‘n Mens moet nie uit hierdie gedeelte(s) aflei dat Job in ongeloof verval het nie. Hy kon net nie die “volkome sekerheid” van sy vriende hanteer nie. Hulle volg ‘n suksesresep om vinnig antwoorde te kry, ongeag of dit water hou of nie. Onseker is Job wel. Maar onsekerheid is tog ook deel van geloof. Die Verlosser aan die kruis het met groot onsekerheid daar gehang én gesterf, maar vir geen oomblik in ongeloof nie.

Job was die hele tyd besig om sy hande na God uit te steek al het hy soveel vrae gevra..


POEDINGS

Verskeidenheid poedings is beskikbaar elke Sondag na kerk in die saal.


DANKOFFER KOEVERTE

Dankoffer koeverte is gereed en kan by die kerkkantoor afgehaal word tussen 09:00-13:00 Maandae tot Vrydae.


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 28 Oktober tydens die erediens. Die deur kollekte van 9 September het R815 opgelewer. ZAMAR benodig in total R5000 vir Oktober se kunstenaars. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydra vir vervoekoste van die kunstenaars. Deurkollekte vir ZAMAR – 28 Oktober 2018.


Stand van Finansies

September2018

Totale Inkomste R 90 763.02
Totale Uitgawes -R 104 682.21
Surplus/Tekort -R 13 919.19
Bank Saldo -R 22 453.51
Termyn Lening -R98 500.91

Enige voorstelle is meer as welkom


Alimentasie

BULLY BEEF  of  BAKED BEANS