August 26, 2018 NGKerk 0Comment

MALEAGI 3:13-4:3

Die onderwerp wat Maleagi in hierdie hoofstukke aanroer, is God se komende oordeel. Dié oordeel word aangekondig omdat die volk kla dat God onregverdig teenoor hulle optree en dat goddelose mense skotvry kom. In hulle klag beskuldig hulle God van partydigheid vir die goddelose, en vra waar die God is wat reg moet laat geskied. Die voorspoed van goddelose mense was vir hulle ’n steen des aanstoots. Die Bybel praat ook op ander plekke hieroor (vgl Job, Prediker, Ps 73).

Maleagi se antwoord moes vir hulle ontstellend wees: wanneer God kom om te oordeel, is daar niemand wat onskuldig voor Hom sal staan nie (3:2). Die volk wat kla omdat God ander mense nie straf nie, is eintlik besig om hulleself te verontskuldig en te roem op hulle goeie hoedanighede. God straf nie mense vir hulle sonde in hierdie lewe nie, want dan sou niemand kon bestaan nie. God beloon ook nie in hierdie lewe mense vir hulle voortreflike lewe nie, want almal is onverdienstelik (lees Rom 3). Hier op aarde groei die koring en die onkruid saam, maar eendag sal die onderskeid duidelik wees (Mat 13:29, 30).

God kom om te oordeel.

God stuur sy boodskapper om die pad voor te berei (3:1). Die Here se koms sal onverwags wees en ’n onaangename verrassing bring (3:1, ook Amos 5:18-19). Die Here is die Beskermer van die verbond wat die priesters kom suiwer (3:3) en die oortreders van die voorwaardes kom oordeel (3:5). God kom na die tempel toe (3:1), want Hy wil die verhouding met sy volk herstel. Hy wil verseker dat die priesters die offers reg sal bring en dat die gebede van sy volk weer verhoor sal word (3:3-4).

Die Vader se sorg vir sy kinders (3:6–12)

As die volk God beskuldig dat Hy verander het en nie meer vir hulle sorg nie, is Sy antwoord dat hulle van hulle voorvaders se tyd af anders opgetree het as wat hulle veronderstel was om te doen. Dis nie Hy wat verander het nie (3:6-7). Die feit dat hulle nog nie te gronde gegaan het nie, is die bewys dat die Here steeds in sy liefde met hulle volhard. Daarom moet hulle hulle bekeer, sodat die verhouding herstel kan word.

‘n Droogte en ’n sprinkaanplaag het die volk geteister (10-11). En omdat hulle baie swaargekry het, het hulle hulle tiendes en offergawes, waarvan die priesters moes leef, teruggehou. Die Here leer hulle dat jou gawes aan Hom nie van persoonlike voorspoed afhanklik moet wees nie. Jy kan nie bloot aan die Here teruggee na die mate waarin Hy jou seën nie. Die gawes mag ook nooit die instrument word waardeur God se arm gedraai word nie. Vers 10 beklemtoon dat voorspoed nie verdien word óf van God gekoop kan word nie. God vra volkome vertroue in sy sorg. Hy is die Here die Almagtige, wat ver bo verwagting én verdienste gee (3:11-12).

Diens aan die Vader (3:13–4:3)

Die klag van 2:17 word hier bespreek. Die goddeloses (dié wat teen God in opstand is) kom nie net vry nie, hulle gaan selfs vooruit in die lewe. Daarteenoor is die gehoorsames (3:14) skynbaar minder voorspoedig. God onthul hierdie klag is niks anders as vermetelheid nie. Hulle mag nie godsdienstig wees om daarmee voordeel te verkry nie. Dit is juis waaroor die boek Maleagi gaan: ons toewyding aan God moet gegrond wees op sy liefde, verkiesing en genade.

Eerbied vir die Here is ’n refrein in Maleagi. Hier word ‘n onderskeid gemaak tussen die goddelose en gelowige (3:6, 18). God hou boek van diegene wat eerbied vir Hom het (3:16). Eksodus 32:32 en 33; Psalm 69:29; 87:6 en Jesaja 4:3 bevestig dit wat in Maleagi 3:16 geskryf staan. Die mense wat eerbied vir God het, word ook beskryf as dié wat goed doen en die Here dien. Hulle is vir God ’n kosbare besitting en Hy sal vir hulle goed wees soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk (Mal 3:17; lees ook Mark 3:25).

Die “dag van die Here” is vir dié wat verkeerd doen, warm soos ’n oond (4:1–3). Soos kaf sal hulle verbrand word, soos ’n stomp waarvan wortels en takke afgekap is, en dus nooit weer kan groei nie, sal hulle verdwyn. Vir die gelowiges wat op hierdie dag die son op dié dag nog kan sien, beloof die son egter redding. Soos die son langs die Dooie See genesing bring vir sommige velkwale, sal God se teenwoordigheid die einde van lyding vir die gelowiges bring. Met die beeld van die gebokspring van vetgemaakte kalwers word die uitbundige geluk van die gelowiges en die ondergang van die goddeloses beskryf.


Alimentasie

GEMENGDE GROENTE/2.5 KG MIELIEMEEL


Poedings

Poedings in die saal na die erediens


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 2 September en 28 Oktober tydens die eredienste. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydrae vir vervoerkoste van die kunstenaars asook verblyf op Saterdag 1 September en Saterdag 27 Oktober vir drie persone.
9 September en 28 Oktober: deurkollekte vir ZAMAR.


Stand van Finansies

Julie 2018

Totale Inkomste R 90 763.02
Totale Uitgawes -R 104 682.21
Surplus/Tekort -R 13 919.19
Bank Saldo -R 22 453.51
Termyn Lening -R98 500.91

Enige voorstelle is meer as welkom


Funksies hierdie kwartaal

16 September – nagmaal
29 September – gemeentemark