• Welkom

    ´n Warme Welkom by ons familie waar jy tuis sal voel want vir God en vir ons is jy waardevol, en met jou lewe het hy ´n doel.

    Hy het spesiale gawes in elk van ons geplaas en ons as ´n gemeente en familie wil toesien hoe jy groei, dan kan ons almal deel in God se ryke seëning vir jou.

Sondag, 25 Nov 2018

BIDDAG: WÊRELDVIGSDAG
09:00 EREDIENS: SAGARIA 3
D/K: KERKKAS
18:00 BYBELSKOOL

Voorbidding

Stiena Burger: Bodleyst 35, sterk tuis aan
Tannie Ansie Niewenhuizen, Stillerwee
Tannie Susie Cilliers, Stillerwee siekeboeg
Ina Strydom, Minerva Gardens
Tannie Pakkie Jacobs, Croxfordsingel 18
Tannie Baby Proudfoot, Queensweg 35
Hester van Niekerk, Leipoldst 9, se suster, Elaine
Koba Glanz, Swansweg 27, se kleindogter
Marie Klemp, Mount Curtis 201
Tannie Marie Lightfoot, is in Stillerwee se siekeboeg
Tannie Hettie Keuler, Minerva Gardens, se operasie
goed afgeloop. Sterk tuis aan.
Oom Mossie Mostert, Sterk tuis aan
Leon Lotter, word 11 Nov. ontslaan uit Gariep Hospitaal
Magda Myburgh, skouer operasie
Freda Meiring, operasie 16 Nov – Bloemfontein
Tannie Goerie Bothma, Mount Curtis W/S – Bid vir haar gesondheid

Bybeleesprogram

18 Nov Sondag Joël 2:18-32
19 Nov Maandag Joël 3:1-11
20 Nov Dinsdag Joël 3:12-21
21 Nov Woensdag Nahum 1:1-15
22 Nov Donderdag Nahum 2:1-6
23 Nov Vrydag Nahum 2:7-13
24 Nov Saterdag Nahum 3:1-13